Regulamin

1) Internetowa Hurtownia Obrusów "Arkadiusz" dostępna pod adresem hurt.arkadiusz.eu prowadzona jest przez firmę:

FPHU „ARKADIUSZ” Henryk Gorczyca
ul Kossaka 59a/13
41-803 Zabrze
NIP: 648-106-71-32, REGON: 272144478,
zarejestrowaną i widoczną w ewidencji CEIDG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=6d2307b6-72f8-44ba-9cfd-d5e01421db76

2) Sprzedaż w internetowej hurtowni obrusów Arkadiusz jest prowadzona wyłącznie podmiotom gospodarczym, prowadzącym dystrybucje wyrobów tekstylnych lub rękodzieła.

3) Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową hurt.arkadiusz.eu za pośrednictwem sieci internet.

4) Aby dokonać zakupu, Klient musi się zarejestrować na stronie hurt.arkadiusz.eu, co jednoznacznie oznacza akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Rejestracja oznacza podanie danych firmy adresu email i hasła potrzebnych do logowania na stronie. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.

5) Wszystkie dane przesłane przez Klienta do naszej firmy są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. Ust. .z 1997 nr 133 poz. 883

6) Dane te będą wykorzystywane przez naszą firmę jedynie w celu realizacji zamówienia czyli do dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń będą przekazywane wyłącznie firmom realizującym zlecenia przesyłek (brokerzy kurierscy) oraz dostarczenie przesyłek (kurierzy)

7) Artykuły oferowane przez Internetowy Sklep www.antonina24.pl są nowe. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną Klientowi przysługuje roszczenie reklamacyjne, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami reklamacji.

8) W związku iż serwis hurt.arkadiusz.eu nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej a wyłącznie sprzedaż firmom i przedsiębiorstwom, nie obowiązuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość. 

9) minimalna kwota zamówienia to 500 zł brutto

10) Zamówione produkty przesyłamy kurierem DHL na wskazany w trakcie składania zamówienia adres.

11) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.